Pretorius-motor verkoop

19 Jan

Author: Marelize Barnard

Publications:  Die Burger

Date Publiched: 19 January 2013

KAAPSTAD. – Wyle Herman Pretorius se windmaker Aston Martin-sportmotor is vir R1,7miljoen verkoop. Maar nou is die vraag of Pretorius se weduwee, Susan Ann, dié geld kan kry.

Sy het in Desember in ’n beëdigde verklaring genoem “die Aston Martin” is verkoop en dat die bedrag van R1,7miljoen mettertyd in die trustrekening van haar prokureur, Etienne Naude, inbetaal sal word.

Intussen is daar steeds ’n dispuut tussen haar en die eksekuteurs van Pretorius se Relative Value Arbitrage Fund-trust (RVAF) oor Pretorius se boedel. Pretorius se weduwee is die eksekuteur van sy boedel en staan ’n aansoek in die Wes-Kaapse hooggeregshof teen dat die boedel gesekwestreer word.

Die Aston Martin is per ooreenkoms tussen die kurators van die RVAF-trust en Susan Ann verkoop en die geld is in ’n trustrekening geplaas totdat die dispuut oor die eienaarskap van die R1,7miljoen opgelos is.

Die kurators wou by navraag nie kommentaar lewer oor enige dispuut met haar nie. Die aansoek vir die sekwestrasie van Pretorius se boedel word weer op 14 Februarie in die hooggeregshof aangehoor.

Susan Ann het verder in haar beëdigde verklaring bevestig dat sy kort ná Pretorius se dood £80000 (R1,1miljoen) uit sy persoonlike rekening by HSBC in Londen onttrek het.

Pretorius is op 26 Julie verlede jaar dood en die geld is van 1 Augustus af dag na dag uit die rekening onttrek.

Bedrae van £10000 (R141000) per dag is tussen 1 tot 8 Augustus …..

Continue reading this article

Advertisements

Leave a Reply/Los Kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: