Pretorius-eiendomme opgeveil

22 Oct

Author: Marelize Barnard

Publications:  Die Burger

Susan nn


Een van twee lyste van betalings wat in hofdokumente ingesluit is in die aansoek om sekwestrasie van Susan-Ann Pretorius. Dié bedrae is uit die Seca Trust betaal.
Die huis in Welgemoed wat in Susan-Ann Pretorius se naam geregistreer is, moet nou verkoop word nadat sy finaal in die Wes-Kaapse hooggeregshof gesekwestreer is. Foto: yunus mohamed

KAAPSTAD. – Die glaspaleis in Welgemoed wat die piramide-beleggingsmous Herman Pretorius met tjeks van miljoene rande vir sy vrou, Susan-Ann, gebou het, gaan opgeveil word.

Susan-Ann Pretorius is gister finaal in die Wes-Kaapse hooggeregshof gesekwestreer.

Dit beteken dat die huis in Welgemoed, al die flambojante meubels, asook van haar ander eiendom, verkoop gaan word.

Waarnemende regter Wilhelm van Staden het beveel dat die aansoek om ’n finale sekwestrasiebevel toegestaan word. Hy het aangedui dat hy vandag die redes vir die bevel sal gee.

Die aansoek is deur Susan-Ann Pretorius teengestaan.

Die eerste applikant in die aansoek, die likwidateur Lambertus von Wielligh Bester, het gesê al die eiendom wat in Susan-Ann Pretorius se boedel is, sal nou verkoop word sodat skuldeisers betaal kan word.

Luidens hofdokumente wat in die aansoek om voorlopige sekwestrasie ingedien is, het Bester aangevoer dat Susan-Ann Pretorius geen gronde het om aan te voer dat haar oorlede man se beleggingskema wettig was nie. Dus is sy nie geregtig op die geld wat sy van Pretorius gekry het nie.

Susan-Ann Pretorius was te alle tye die geregistreerde eienaar van die eiendom in Van de Graaffstraat in Welgemoed. Vir dié eiendom is daar binne twee jaar R13,3 miljoen betaal aan bouers en binneversierders.

Altesaam 11 bedrae wat aan Bos & Punt-bouers betaal is vir bouwerk aan die eiendom in Welgemoed wissel van R34 200 tot R1,6 miljoen elk.

’n Lys van altesaam 115 aankope vir die binneversiering van die Welgemoed-huis is ook in die aansoek by die hooggeregshof ingedien.

Twee lyste van betalings wat uit Pretorius se Seca Trust aan Susan-Ann Pretorius gemaak is, wys dat daar van 6 Mei 2004 tot 25 Julie 2012 minstens 26 keer geld oorbetaal is. Die bedrae wissel van R100 000 tot R300 000.

Op 21 Januarie 2008 en weer op 21 Maart dieselfde jaar is bedrae van R300 000 elk uit die Seca Trust aan “SAP (SA Pretorius) betaal”.

Verder is daar uit Pretorius se Relative Value Arbitrage Fund (RVAF) Trust R4,18 miljoen ten gunste van Susan-Ann Pretorius betaal, luidens die hofdokumente.

Herman Pretorius, wat R2,2 miljard van beleggers ingevorder het in ’n belegging-piramideskema, het op 26 Julie verlede jaar ’n voormalige sakevennoot, Julian Williams, in die middestad van Kaapstad doodgeskiet en daarna selfmoord gepleeg.

Lees Artikel in Die Burger

Advertisements

Leave a Reply/Los Kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: