Polis mag nie skuld delg van weduwee

23 Oct

Author: Marelize Barnard

Publications:  Die Burger

Date Publiched: 23 Oktober 2013

Welgemoed

Welgemoed

KAAPSTAD. – ’n Lewenspolis van R8 miljoen wat aan ’n familietrust van wyle Herman Pretorius uitbetaal is, kan nié deur kurators gebruik word om sy weduwee, Susan-Ann, se skuld te delg nie.

Dié geld is uitbetaal aan ’n familietrust van die Pretorius-familie, bekend as die Penta Trust, en kan nie bygereken word as ’n bate by Susan-Ann Pretorius se gesekwestreerde boedel nie.

Die kurators van Herman Pretorius se Relative Value Arbitrage Fund (RVAF) Trust en die Seca Trust se aansoek in die Wes-Kaapse hooggeregshof om Susan-Ann Pretorius te sekwestreer, het wel geslaag, maar hulle kan nie aan die R8 miljoen raak nie.

Waarnemende regter Wilhelm van Staden, wat Maandag ’n aansoek om die finale sekwestrasie van Susan-Ann Pretorius in die Wes-Kaapse hooggeregshof toegestaan het, het gister die redes vir sy bevel gegee en gesê haar skuld beloop meer as R17 miljoen.

Die waarde van haar huis in Van de Graaffstraat, Welgemoed, die enigste merkbare bate in haar boedel, is op R6,75 miljoen geskat.

Van Staden het in sy bevel uitgewys dat Susan-Ann Pretorius nie die begunstigde van die lewenspolis is nie.

Haar regsverteenwoordiger, Etienne Naude, het dit in ’n beëdigde verklaring bevestig.

Pierre du Toit van Mostert en Bosman, regsverteenwoordiger van die kurators, het gesê selfs al doen Susan-Ann Pretorius nou aansoek om teen die sekwestrasiebevel te appelleer, word ’n kurator steeds aangestel om haar boedel te ondersoek.

 

Lees Artikel in Die Burger

Advertisements

Leave a Reply/Los Kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: