Pretorius-weduwee verlof tot appèl geweier

23 Jan

Author: Marelize Barnard

Publications:  Die Burger

Date Publiched: 23 Januarie 2014

KAAPSTAD. – Susan-Ann Pretorius – weduwee van Herman Pretorius wat R2,2 miljard se beleggingsgeld laat “verdwyn”het –  se aansoek om verlof tot appèl teen ’n vroeëre uitspraak waarin sy finaal gesekwestreer is, is geweier.

Waarnemende regter Wilhelm van Staden het sy besluit uiteengesit waarom hy Susan-Ann se aansoek geweier het. Hy het onder meer gesê Susan-Ann kon voor haar aansoek Saterdag, in ‘n beëdigde verklaring die kwessie van ‘n R8 miljoen-polis uitgeklaar het.

Susan-Ann se regsverteenwoordiger, Adv. John Suttner SC, het Saterdag in die Wes-Kaapse hooggeregshof aangevoer sy is nié insolvent nie en dat sy die begunstigde is van ‘n polis wat na Pretorius se dood R8 miljoen uitbetaal het.  Sy het aangevoer dat, saam met ander bates soos haar huis in Welgemoed, sy genoegsame bates het om ’n eis van R17 miljoen teen haar te betaal.

Adv. Chris Eloff SC, bygestaan deur adv. Almero de Villiers, het namens die kurators van twee gesekwestreerde trusts van Pretorius, opgetree om Susan-Ann te laat sekwestreer.

Lees Artikel in Die Burger

Advertisements

Leave a Reply/Los Kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: