Tag Archives: HSBC

Britse hof oor Pretorius se geld genader

16 Mar

Author: Marelize Barnard

Publications:  Die Burger

Date Publiched: 16 Maart 2014

KAAPSTAD. – Likwidateurs wat wyle Herman Pretorius se R2,2 miljard-bedrogspul ondersoek, gaan in die Britse howe aansoek doen om toegang tot sy bankbesonderhede daar te kry.

Dié stap is nodig om uit te vind waarheen onder meer R177 miljoen verdwyn het wat Pretorius vermoedelik in die buiteland versteek het.

Dié bedrag geld is in ’n Switserse bankrekening gedeponeer, maar wat Pretorius daarmee gemaak het, bly ’n raaisel.

Die eerste stap vir die likwidateurs is om ’n hofbevel te verkry wat toegang sal verseker tot ’n bankrekening wat Pretorius by die Britse HSBC-bank gehad het.

Volgens die jongste verslag wat die likwidateurs van Pretorius se gesekwestreerde besigheidsentiteite aan beleggers uitgestuur het, het HSBC tot nou toe geweier om die inligting bekend te maak sonder ’n hofbevel.

Met die hofbevel kan die trustees vasstel hoeveel geld in Pretorius se verskeie oorsese bankrekenings is, maar selfs belangriker nog sal die ondersoek kan voortgaan na watter rekening Pretorius geld verskuif het.

Intussen is ’n regsverteenwoordiger ook in Switserland aangestel om inligting te bekom oor Pretorius se bankrekeninge by Anker-bank in Zürich.

Pretorius het ’n maatskappy genaamd MAT Worldwide Beperk op 4 Januarie 2001 in die Britse Maagde-eilande geregis­treer en dit tot September 2009 – aldus die likwidateurs wat sy sake ondersoek – waarskynlik as ’n “front” gebruik as dié oorsese besigheid waarin hy plaaslike beleggers se geld bestuur het.

Maar ten spyte daarvan dat miljoene ponde deur die jare in MAT Worldwide se rekeninge inbetaal is, is daar blykbaar slegs £450 000 (R7,9 miljoen) van die R177 miljoen in die een bankrekening oor. Dit is luidens die likwidateurs se verslag.

) In ’n prokureursbrief deur Duvenage en De Villiers, van Wellington, wat einde 2012 aan HSBC gestuur is, word genoem dat “lede van Pretorius se familie, werknemers of persone wat lojaal aan hom was”, die dag ná Pretorius se afsterwe twee briewetasse uit sy kantore verwyder het. HSBC Bank is daarop bedag gemaak dat die briewetasse moontlik toegangskodes tot Pretorius se buitelandse bankrekeninge gehad het en dat banktransaksies wat ná sy dood op 26 Julie 2012 gedoen is, waarskynlik onwettig is.

Lees Artikel in Die Burger

Pretorius-motor verkoop

19 Jan

Author: Marelize Barnard

Publications:  Die Burger

Date Publiched: 19 January 2013

KAAPSTAD. – Wyle Herman Pretorius se windmaker Aston Martin-sportmotor is vir R1,7miljoen verkoop. Maar nou is die vraag of Pretorius se weduwee, Susan Ann, dié geld kan kry.

Sy het in Desember in ’n beëdigde verklaring genoem “die Aston Martin” is verkoop en dat die bedrag van R1,7miljoen mettertyd in die trustrekening van haar prokureur, Etienne Naude, inbetaal sal word.

Intussen is daar steeds ’n dispuut tussen haar en die eksekuteurs van Pretorius se Relative Value Arbitrage Fund-trust (RVAF) oor Pretorius se boedel. Pretorius se weduwee is die eksekuteur van sy boedel en staan ’n aansoek in die Wes-Kaapse hooggeregshof teen dat die boedel gesekwestreer word.

Die Aston Martin is per ooreenkoms tussen die kurators van die RVAF-trust en Susan Ann verkoop en die geld is in ’n trustrekening geplaas totdat die dispuut oor die eienaarskap van die R1,7miljoen opgelos is.

Die kurators wou by navraag nie kommentaar lewer oor enige dispuut met haar nie. Die aansoek vir die sekwestrasie van Pretorius se boedel word weer op 14 Februarie in die hooggeregshof aangehoor.

Susan Ann het verder in haar beëdigde verklaring bevestig dat sy kort ná Pretorius se dood £80000 (R1,1miljoen) uit sy persoonlike rekening by HSBC in Londen onttrek het.

Pretorius is op 26 Julie verlede jaar dood en die geld is van 1 Augustus af dag na dag uit die rekening onttrek.

Bedrae van £10000 (R141000) per dag is tussen 1 tot 8 Augustus …..

Continue reading this article