Tag Archives: Suid-Afrikaanse Inkomstediens

Vrou gedwing om inligting te openbaar

24 Jan

Author: Marelize Barnard

Publications:  Die Burger

Date Publiched: 24 Januarie 2014

KAAPSTAD. – Regstappe gaan teen Susan-Ann Pretorius, weduwee van die piramide-swendelaar Herman Pretorius, gedoen word om haar “te dwing” om inligting oor haar persoonlike rykdom te verskaf.

Dié stap gaan volg nadat Susan-Ann tot nou toe “geweier het” om met die kurators van Pretorius se Relative Value Arbi­trage Fund (RVAF) Trust en die Seca Trust saam te werk.

Pierre du Toit van Mostert en Bosman, regsverteenwoordiger van die kurators, het gister by navraag bevestig dat die volgende stap is om Susan-Ann “met regstappe te dwing om saam te werk”.

Intussen is Susan-Ann se aansoek om verlof tot appèl teen ’n vroeëre uitspraak waarin sy finaal gesekwestreer is van die hand gewys.

’n Aansoek om Susan-Ann te sekwestreer, is verlede jaar deur die trustees van Pretorius se RVAF- en Seca Trusts ingedien. Die trustees het aangevoer dat sy gebaat het by meer as R17 miljoen se betalings uit die rekenings van dié trusts.

Susan-Ann was deurgaans die geregistreerde eienaar van ’n huis in Welgemoed waarvoor daar binne twee jaar R13,3 miljoen aan bouers en binneversierders betaal is.

Sy het ’n aansoek om verlof tot appèl ingedien teen die uitspraak van waarnemende regter Wilhelm van Staden wat die finale sekwestrasiebevel toegestaan het.

Dit het beteken dat Susan-Ann se spoghuis nie opgeveil kon word tot die regsproses van haar aansoek om verlof tot appèl afgehandel is nie.

Die kurators het intussen steeds die reg gehad om Susan-Ann te ondervra.

Van Staden het gister uiteengesit waarom hy Susan-Ann se aansoek om verlof tot appèl van die hand gewys het.

Hy het daarop gewys dat Susan-Ann aangevoer het dat die bevel van voorlopige sekwestrasie nié aan haar werknemers of die Suid-Afrikaanse Inkomstediens bedien is nie. Rekords wys egter duidelik dat dit wel gedoen is.

Oor ’n tweede bewering deur Susan-Ann dat die hof gefouteer het deur nié ’n polis van R8 miljoen in ag te neem as deel van haar boedel nie, het Van Staden gesê sy kon versoek het om dié kwessie in ’n beëdigde verklaring te behandel (eerder as om dit in haar aansoek om verlof tot appèl te gebruik).

Dié geld is uitbetaal aan ’n familietrust van die Pretorius-familie, bekend as die Penta Trust, en kon volgens ’n beëdigde verklaring van haar prokureur nie bygereken word as ’n bate by Susan-Ann Pretorius se gesekwestreerde boedel nie.

Adv. John Suttner SC, vir Susan-Ann, het Saterdag in die Wes-Kaapse hooggeregshof aangevoer dat sy nié insolvent is nie en dat sy die begunstigde is van die R8 miljoen-polis.

Sy het aangevoer dat sy, saam met ander bates soos haar huis in Welgemoed, genoegsame bates het om die eis van R17 miljoen teen haar te betaal.

Adv. Chris Eloff SC, bygestaan deur adv. Almero de Villiers, het namens die kurators opgetree.

Lees Artikel in Die Burger